ناشر: ماهواره ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
آشغال و بازیافت ،درویشی ، د.خواجه نصیر
حسن درویشی؛ دبرا میلر
60,000
آموزش برنامه نویسی در Arc GIS با پایتون،پیمبلر،رشیدیان،ماهواره
اریک پیمبلر؛ محسن رشیدیان؛ امین حسین پور
200,000
تحلیل گر زمین آماری در Arc Gis، جانستون ، اسمعیل زاده ، د.خواجه نصیر
الهام اسمعیل زاده؛ کوین جانستون؛ طاهره نصیرزاده
190,000
تئوری خطاها،رنجبر،ماهواره،فرهمند
ابوالفضل رنجبر؛ عبدالحسین حاجی زاده
150,000
خط تولید فتوگرامتری هوایی رقومی برمبنای نرم افزار INPHO،کازرانی،ماهواره
علیرضا کازرانی؛ محمدسعادت سرشت؛ میلاد امن زاده
340,000
مبانی نقشه برداری ژئودتیک ، زنجانی پور ،د.خواجه نصیر
الناز محمد زنجانی پور؛ علی اکبر مبارکی؛ بهزاد وثوقی
110,000