ناشر: فن آوری نوین ، بابل
تعداد عنوان ها: 22
آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 ، عباس نژاد،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ بهارک شاکری اسکی
88,000
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ علیرضا عظیمی؛ باقر رحیم پورکامی
115,000
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان ++C ، عباس نژاد، رحیمی پور،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ محمدعلی شمعلی زاده بائی؛ باقر رحیم پورکامی
83,000
تجارت الکترونیکی ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژاد ورزی؛ یوسف عباس نژادورزی
125,000
حل مسائل #C ، عباس نژاد،فن آوری نوین
رمضان عباس نژاد ورزی
62,000
حل مسائل #C(مرجع کامل)
رمضان عباس نژادورزی
51,000
حل مسائل پاسکال(مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ رضا مقصودلو
45,000
روسازی راه ، رمضان پور ، چ1،فن آوری نوین
نادعلی رمضان پور؛ نورالدین قاسم زاده
130,000
روسازی راه ، رمضان پور ، چ2 ، فن آوری نوین
نادعلی رمضان پور؛ نورالدین قاسم زاده
165,000
ساختمان داده ها با ++C به همراه 450تست ارشد با حل تشریحی ، عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ علی رضا اسمعیلی؛ هادی کامفر
165,000
سنجش از دور کاربردی جلد1، مدلل دوست،فن آوری نوین
سعید مدلل دوست؛ ام البنین اولادزاده
90,000
شبکه های کامپیوتری بارویکرد کاربردی آزمایشگاه شبیه سازی شبکه
روح الله مقصودی سمیه حسینی مجید رهی
300,000
طراحی سیستم های شی گرا با زبان #C ، عباس نژاد،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ باقر رحیم پور کامی؛ ابراهیم هاشمیان
130,000
کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری،عباس نژادورزی،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ یوسف عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز
100,000
گرافیک رایانه ای با زبان برنامه نویسی #C،عباس نژادورزی،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ جوادرضانژادقادیکلایی؛ سید سعید حمیدی
97,000
مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان ++C همراه 350 برنامه حل شده،چ2،عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ باقر رحیم پورکامی؛ علی شمعلی زاده بائی
175,000
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ، جلیلی،فن آوری نوین
انگ کی؛ سیدحجت اله جلیلی؛ محمدکاظم غفوریان؛ چو؛ پیتر یوتسشاک
75,000