ناشر: کیهان ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
جامعه شناسی توسعه،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری
140,000
جرایم شغلی کارکنان دولت ، مهاجری،کیهان تهران
علی مهاجری؛ عبدالرضا خانلری المشیری
88,000
روش های کاربردی تحقیق ج1،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ علیرضا دربان آستانه
98,000
روش های کاربردی تحقیق ج2،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی
75,000