ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
تعداد عنوان ها: 131
آزمون های موتوری:روغن موتورهای خودرو،برخورداریون،صنعت نفت
ابوالفضل برخورداریون؛ علیرضا شیری گرکانی
120,000
اصول خوردگی و رسوب گذاری برای مهندسان نفت ، چیلینگار، اسعدی، صنعت نفت
جورج وی.چیلینگار؛ آرام اسعدی؛ رایان مورهاچ؛ اسعد اسعدی؛ غازی دی.القحطانی
115,000
اصول روانکاری،ویلز،ترکی،صنعت نفت
ج.جورج ویلز؛ محمود ترکی؛ محمدحسن ذوقی
300,000
اصول مهندسی جداسازی زیستی ، راسخ ، صنعت نفت
بهنام راسخ؛ راجا گوش؛ فاطمه یزدیان؛ بهروز غازی اصفهانی
280,000
اصول مهندسی حفاظت در برابر حریق و انفجار،نولان،رحیمی منجزی،صنعت نفت
ایرج رحیمی منجزی؛ دنیس نولان؛ مسعود پارسی؛ حدیث نسیم
240,000
بایوسایدهای صنعتی(کاربرد و عمل کرد)،رحیمی زیناب،صنعت نفت
علیرضا رحیمی زیناب؛ مصیب چقارزدی
90,000
بیوتکنولوژی نفت،بخشنده،صنعت نفت
بهناز بخشنده؛ امجد عسگری
200,000
پایش هوشمندانه فناوری ، ایزومریزاسیون نفتای سبک ، کیایی، صنعت نفت
زهرا کیایی؛ آرزو سادات عمرانی و بهاره جوادی نسب
90,000
پتروگرافی آلی کاربردی (اصول وتکنیک ها) ، شاهانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
مریم میرشاهانی؛ بهزاد خانی؛ احمد خواجه زاده
1,000,000
پدیده های انتقال در بیوراکتورها ، قجاوند ، صنعت نفت
حسین قجاوند؛ بابک بنکدارپور
150,000
پژوهشنامه نفت (راهنمای مجموعه مقالات تخصصی)
مرکز نشر پژوهشگاه صنعت نفت
200,000
پلیمرهای مصنوعی:فناوری،ویژگی ها و کاربردها،فلدمن،نوری خراسانی،صنعت نفت
سعید نوری خراسانی؛ دورل فلدمن؛ مینا سادات اعتمادی؛ الا باربالاتا؛ شهلا خلیلی
250,000
پیل های سوختی میکربی،لوگان،مسعودی،صنعت نفت
محمد رضا مسعودی؛ بوس ای. لوگان
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه