ناشر: روانشناسی و هنر ، تهران
تعداد عنوان ها: 30
یادگیری تیمی،قورچیان،محمدداوودی،روان و هنر
امیرحسین محمد داوودی؛ فائزه حجتی؛ نادرقلی قورچیان
150,000
اگر بخواهم می توانم ،لازاروس ، فیروزبخت،روانشناسی هنر
فیروزبخت ؛ آرنولد لازاروس؛ آلن فی
50,000
آمار توصیفی در علوم رفتاری (همراه با CD آمزش نرم افزار SPSS) ، محمد داودی
امیر حسین محمد داودی؛ هومن نامور؛ افسانه زمانی مقدم؛ مسلم صالحی
200,000
تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی،کرامر،فراهانی
حجت اله فراهانی؛ دانکن کرامر؛ پرویز صباحی؛ هوشنگ طالبی؛ مریم حلی ساز
70,000
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، سروستانی ، روانشناسی هنر
مرضیه حاجی سروستانی؛ محمود وردی
150,000
چگونه خودکاوی کنیم ، لکنر،فیروزبخت،روانشناسی هنر
مهرداد فیروزبخت؛ استفن لکنر
70,000
راهنمای غلبه بر اعتیادها ،درایدن،فیروزبخت،روان و هنر
مهرداد فیروزبخت؛ ویندی درایدن؛ والتر ماتویچاک
60,000
شناخت درمانی،انصاری شهیدی،روان شناسی و هنر
محتبی انصاری شهیدی؛ مایکل نینان؛ ویندی درایدن
80,000
کتاب همراه رفتاردرمانگرعقلانی هیجانی،فیروزبخت،روانشناسی هنر
ویندی درایدن؛ مهرداد فیروزبخت؛ مایکل نینان
40,000
کردارشناسی ، عسکری
امیر عسکری؛ پگاه فرخ زاد
30,000
مبانی کاربردی طرح های موردمنفرد در پژوهش های علوم رفتاری و پزشکی،فراهانی،روان و هنر
حجت اله فراهانی؛ احمد عابدی؛ سمیه آقامحمدی؛ زینب کاظمی
150,000
متون انگلیسی پایه / فنی ، تایلور
ریچارد راسنر؛ جیمز تایلور
30,000
مراحل(پروتکل)رفتار درمانی عقلانی هیجانی، فیروزبخت،روانشناسی هنر
مهرداد فیروزبخت؛ ویندی درایدن؛ مایکل نینان
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه