ناشر: سرونگار ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مبانی مهندسی آزمایش پرواز ، میری
محسن جهان میری؛ هابرت اسمیت
20,000