ناشر: مقدس ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
گودبرداری،تخریب،تعمیر و بازسازی در ساختمان،مقدس
گروه مهندسین مشاور مهرپویان
30,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
معماری رنسانس و بعد از رنسانس ، فلچر ، قرایی
سمانه قرایی؛ سربنیستر فلچر
85,000
گرافیک در ساخت و ساز ، بشارت ، قرائی
سمانه قرائی؛ کیث. ای. بشارت
95,000
مدیریت و تشکیلات کارگاهی ، رکوعی،مقدس
سعید رکوعی؛ راحله میرعلمی
59,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
درس محوطه سازی ، بیضاپور
محمد بیضاپور
59,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه