ناشر: مقدس ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
آشنایی با روش های جستجو در گوگل ، مصطفایی
وحید مصطفایی؛ عبدالحسین حاجی زاده
30,000
ایمنی در کارهای ساختمانی و دستورالعمل های اجرایی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان
30,000
درس محوطه سازی ، بیضاپور
محمد بیضاپور
59,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
سوالات چهارگزینه ای تالیفی مهندسی نقشه برداری،نوبخت،مقدس
عبدالحسین حاجی زاده؛ فریدون نوبخت؛ مهدیه رازقی؛ آرمین رشیدیان
55,000
سوالات واژگان تافل آزمون زبان عمومی تحصیلات تکمیلی ، داداش زاده
داریوش داداش زاده؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ ولی اله باقریان
42,000
گرافیک در ساخت و ساز ، بشارت ، قرائی
سمانه قرائی؛ کیث. ای. بشارت
95,000
گرافیک در معماری ، چینگ ، تبار،مقدس
حامد تبار؛ فرانک چینگ
49,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه