ناشر: کتابکده کسری ، مشهد
تعداد عنوان ها: 82
آموزش اسکیس جلد8:طراحی داخلی ، صدیق ، کسری
مرتضی صدیق؛ نسترن آب رون
500,000
بیان معماری،صدیق،کتابکده کسری
مرتضی صدیق؛ حیدر جهانبخش
200,000
بدون سایت 1001فرم ساختمانی،فرانسوابلنسیک،روحی،کسری
فرانسوا بلنسیک؛ پویان روحی؛ شانای ظهرابی
100,000
بنیان فرمیک معماری مدرن،آیزنمن،حبیبی،کاکاوند،کسری مشهد
مسعود حبیبی؛ پیتر ایزنمن؛ علی کاکاوند
200,000
پورتفولیو : راهنمای دانشجویان معماری ، ماریانوویچ ، معصومیان،کسری مشهد
سوزان معصومیان؛ ایگور ماریانوویچ؛ کاترینا رودی؛ سینا گلمکانی؛ لسلی نانورل لوکو
60,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
تئوری اسکیس«گفتمان در طراحی معماری»،اسمیت،طلایی،کتابکده کسری
کندرا اشنک اسمیت؛ مریم طلایی؛ هادی متولی حقیقی
250,000
تئوری معماری معاصر،به کوشش پویان روحی،خوارزمی نژاد،کسری مشهد
علی رضا خوارزمی نژاد؛ نصیر زرین پناه؛ شانای ظهرابی؛ سرونازغفاری
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه