ناشر: بیژن ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
بیماری های پستان،رادوستیس،وجگانی،بیژن،سپهر
وجگانی و همکاران؛ رادوستیس و همکاران
100,000
کالبد شناسی تصویری گربه ، گیلبرت،وفاداری،بیژن
بهنام وفاداری؛ استفان. جی. گیلبرت؛ معین دلربائی
50,000
جنین شناسی و ناهنجاری شناسی در دامپزشکی ، اسموآک ، رادمهر
بیژن رادمهر؛ آیدا دبلیو اسموآک؛ دانیال صفرپور
55,000
راهنمای کالبد شکافی و تشریح بدن گربه ، آلن ، رادمهر
بیژن رادمهر؛ کانی آلن؛ جمال نوری نژاد؛ والری هارپر
40,000
حیوانات آزمایشگاهی (بیولوژی ، آناتومی ، کاربرد و پاتولوژی)،قراگزلو،بیژن
محمد جواد قراگزلو؛ ملیحه عراقچیان؛ محسن شاه طاهری؛ بیژن رادمهر
40,000