ناشر: پخش نظام الملک ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
آراتا ایسوزاکی (چهار دهه معماری) ، بقایی
ریچارد کوشالک؛ پرهام بقایی؛ دیوید بی استوارت؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان
145,000
اسکیس 7 : نقد اسکیس معماری(ازسال 88 تا 92)،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ سید باقر حسینی
420,000
بازطراحی پارک های شهری ، بقایی ، کلهر
پرهام بقایی؛ هانیه اخوت؛ محمدرضا لیلیان؛ مریم تشکر
300,000
زیبایی شناسی محیط زیست و معماری منظر،داگلاس،آقا داداشی،کلهر
لیلا آقا داداشی؛ جی. داگلاس پورتئوس
250,000
فرهنگ مصور نمادها و نشانه ها در جهان،کلهر
ابوالقاسم دادور؛ میت فورد؛ زهرا تاران
210,000
معماری سنتی اندونزی ، داوسون ، بقایی
پرهام بقایی؛ باری داوسون؛ علی اکبر تقوایی؛ جان گیلو؛ مریم فرقانی
145,000