ناشر: کیان رایانه سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV،باcd،شعبانی نیا،کیان رایانه
الهام شعبانی نیا؛ گری بردسکی؛ رسول محمدی نصیری
350,000
جداسازی های زیستی،بلتر،ذکایی آشتیانی،کیان رایانه
پال ای بلتر؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ ای ال کاسلر؛ امیر فولادی؛ الهام جلیل نژاد؛ وی شو هو
80,000
مدیریت سرور ، گودرزی
وحید گودرزی
54,000
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android ،سنگابی،کیان رایانه
آرمان سنگابی؛ دیوید اسمیت؛ جف فریزن
295,000