ناشر: صدای معاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
تاریخ ایران : تاریخ ایران قبل از اسلام ، پیرنیا
عباس اقبال آشتیانی؛ علیرضا امینی
120,000