ناشر: نشر شهر(سازمان فرهنگی)،تهران
تعداد عنوان ها: 89
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
کاظم معتمدنژاد؛ هربرت شیلر
70,000
آشنایی با شهر تهران،نشرشهر
سازمان زیباسازی شهر تهران
60,000
اقتصاد شهری و اقتصاد املاک و مستغلات ، دونالد ، حسن زاده ، نشرشهر
علی حسن زاده؛ مک دونالد؛ شکوفه فرهمند؛ مک میلان؛ مهشید شاهچرا؛ مهدی کیخا
180,000
آمایش شهری ، پوراحمد ، نشرشهر
احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی
180,000
امام علی (ع) در آیینه نقش
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
48,000
پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی،نشرنشهر
سازمان زیبا سازی شهر تهران
40,000
حکمروایی و مدیریت عمومی 2 ، تونی، رحیمیان، نشرشهر
اشرف رحیمیان؛ تونی بووارد و الکه لوفلر
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه