ناشر: نشر شهر(سازمان فرهنگی)،تهران
تعداد عنوان ها: 92
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
کاظم معتمدنژاد؛ هربرت شیلر
70,000
آشنایی با شهر تهران،نشرشهر
سازمان زیباسازی شهر تهران
60,000
امام علی (ع) در آیینه نقش
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
48,000
پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی،نشرنشهر
سازمان زیبا سازی شهر تهران
40,000
حکمروایی و مدیریت عمومی 2 ، تونی، رحیمیان، نشرشهر
اشرف رحیمیان؛ تونی بووارد و الکه لوفلر
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه