ناشر: نگاه دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
حسابداری شرکتهای (1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
80,000
حسابداری شرکتهای 1،نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
120,000
حسابداری مالی (صورتهای مالی اساسی) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر
140,000
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حسابداری 90-75 ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیر عرفانیان
132,000
مجموعه سوالات آزمون اصول مقدماتی بازار سرمایه ، نوروش
ایرج نوروش؛ رضا تهرانی؛ محسن نظری؛ عزت اله عباسیان؛ رضا مناجاتی
85,000
مجموعه سوالات استانداردهای حسابداری ایران ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محسن عزیزخانی؛ بهرام محسنی؛ احسان فلاح
75,000