ناشر: نگاه دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها،نیکوفکر،نگاه دانش
محمدهادی نیکوفکر؛ وحید عبداله زاده
350,000
حسابداری شرکتهای (1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
80,000
حسابداری شرکتهای 1،نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
120,000
حسابداری مالی (صورتهای مالی اساسی) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر
140,000
زبان عمومی ارشد زیر ذره بین ج1،جهانشاهی،نگاه دانش
هادی جهانشاهی؛ الناز یوسف زاده
320,000
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حسابداری 90-75 ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیر عرفانیان
132,000
متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی،استونر،اسماعیل پور،نگاه دانش
اسماعیل پور؛ جیمز استونر ادوارد فریمن؛ ارمان اشراقی
180,000
مجموعه سوالات آزمون اصول مقدماتی بازار سرمایه ، نوروش
ایرج نوروش؛ رضا تهرانی؛ محسن نظری؛ عزت اله عباسیان؛ رضا مناجاتی
85,000
مجموعه سوالات استانداردهای حسابداری ایران ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محسن عزیزخانی؛ بهرام محسنی؛ احسان فلاح
75,000