ناشر: نوید ، شیراز
تعداد عنوان ها: 8
شهرسازی سازگار با محیط زیست ، سقاپور،نوید شیراز
حمید سقاپور؛ 0 ؛ شهره رفتاری؛ زینب مصلحیان
120,000
جامعه شناسی عمومی ، حاجی آقایی،نویدشیراز
0 ؛ لیلا حاج آقایی؛ خیام عباسی
78,000