ناشر: متالون ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
کاربرد اشعه فرابنفش در بهسازی آب و فاضلاب،مشکینی،ج.امیرکبیر
محمد مشکینی؛ عبدالله سمیعی بیرق؛ احمد خدادادی دربان
120,000
پوشش دهی در داروها و نانو ساختارها ، بحیرایی،متالون
نفیسه بحیرایی؛ ملیکا ایلوخانی
30,000
مبانی شیمی آلی فلزی (1) ، پاکدامن
احمد شاهرضائی پاکدامن
35,000
ترمودینامیک مخازن هیدروکربنی،فیروزآبادی،متالون
روح اله فرج زاده؛ عباس فیروزآبادی
75,000
دنیای شگفت انگیز نانو لوله های کربنی،بهاری،جهادامیرکبیر
علی بهاری؛ عبدالغفار عبادی؛ حمیدرضا موحد؛ مونا امیر صادقی
28,000
در جستجوی نفت ، شکری،جهاد امیرکبیر
علیرضا رنگریز شکری؛ احمدرضا ربانی
50,000
اصول سینتیک شیمیایی ، املشی،متالون
مارگارت رابسون رایت؛ علی بهبودی املشی؛ جواد حسینقلی پور؛ فرزانه بابایی
80,000