ناشر: متالون ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
اصول سینتیک شیمیایی ، املشی،متالون
علی بهبودی املشی؛ مارگارت رابسون رایت؛ جواد حسینقلی پور؛ فرزانه بابایی
80,000
پوشش دهی در داروها و نانو ساختارها ، بحیرایی،متالون
نفیسه بحیرایی؛ ملیکا ایلوخانی
30,000
ترمودینامیک مخازن هیدروکربنی،فیروزآبادی،متالون
عباس فیروزآبادی؛ روح اله فرج زاده
75,000
در جستجوی نفت ، شکری،جهاد امیرکبیر
علیرضا رنگریز شکری؛ احمدرضا ربانی
50,000
دنیای شگفت انگیز نانو لوله های کربنی،بهاری،جهادامیرکبیر
علی بهاری؛ عبدالغفار عبادی؛ حمیدرضا موحد؛ مونا امیر صادقی
28,000
کاربرد اشعه فرابنفش در بهسازی آب و فاضلاب،مشکینی،ج.امیرکبیر
محمد مشکینی؛ عبدالله سمیعی بیرق؛ احمد خدادادی دربان
120,000
مبانی شیمی آلی فلزی (1) ، پاکدامن
احمد شاهرضائی پاکدامن
35,000