ناشر: ساحل اندیشه ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
جنگ نرم ، رنجبران
داود رنجبران
89,000
سنجش پایان ترم دروس ریاضی تابستان 88-87 ج1 ، ستوس
دپارتمان ریاضی گروه مهندسی ستوس
15,000
سنجش پایان ترم دروس ریاضی نیمسال اول 88-87 ج2 ، ستوس
دپارتمان ریاضی گروه مهندسی ستوس
15,000
ولنتاین،رنجبران
داود رنجبران
10,000
محاسبات عددی ویرایش 3 ، ابراهیم دوست،ساحل اندیشه
یوسف ابراهیم دوست؛ علی رجبی ابهری؛ علیرضا هاشمی
50,000
ریاضی عمومی (2) ، نجفی خواه
مهدی نجفی خواه
100,000
تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین و 7 ج 2 ، شیگلی ، اصلانی
مهرداد جوادی؛ شیگلی ؛ کورش امیراصلانی؛ ساسان محمدی؛ غلامحسن پایگانه
55,000
تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین ج 3 و 7 ، شیگلی ، اصلانی
ساسان محمدی؛ شیگلی ؛ کورش امیر اصلانی؛ مهرداد جوادی؛ غلامحسن پایگانه
55,000