ناشر: دانشگاه قم
تعداد عنوان ها: 132
مقنطفات من النظم العربی ، محمدی ، د.قم
محمودرضا توکلی؛ آمنه کریم حسن
100,000
آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت ، رضایی نور ، د.قم
جلال رضایی نور؛ سیدمهدی روحانی پور
180,000
طعم پایتون در برنامه نویسی ، رضویان ، د.قم
سیدمحمدجواد رضویان؛ علی رمزی؛ رضا علیمرادی
350,000
شاه بیت های عربی و معادل های آن در فارسی و انگلیسی ، ناصری ، د.قم
مهدی ناصری؛ حسین تک تبار؛ رسول دهقان ضاد
120,000
معماری و شهرسازی ، رئیسی ، د.قم
محمد منان رئیسی
380,000
نمایه سازی تصاویر ، نوروزی ، د.قم
یعقوب نوروزی؛ فرشته سوری؛ هدی هماوندی
200,000
جانور شناسی ، چراغی ، د.قم
ابراهیم چراغی
200,000
پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی ، د.قم
استادان مدیریت و علوم انسانی
250,000
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی،ارسطو،د.قم
مهدی شریفی؛ وای. حشاش؛ فریده ارسطو؛ ج.هوک ؛ ب. اشمیت
80,000
جبر خطی عددی،رابووکی،مسلمی،د.قم
عفت گلپر رابووکی؛ فاطمه مسلمی؛ فریبا فتاح زاده
120,000
کدبندی بلوکی خطی تصحیح و تشخیص خطا ، تاکی ، د.قم
مهرداد تاکی؛ رضا مهین زعیم
150,000
دوره حقوق تعهدات ج2:ضمان قهری-مسئولیت مدنی،سنهوری،دادمرزی،د.قم
مهدی دادمرزی؛ الدکتور عبدالرزاق احمدالسنهوری؛ محمدحسین دانش کیا
180,000
روش های تحقیق در مدیریت،لنکستر،حسینی،د.قم
جمال الدین حسینی؛ جف لنکستر؛ جلال رضایی نور
180,000
فناوری های مدیریت دانش همراه آموزش ابزارهای مدیریت دانشWordPress،رضایی نور،د.قم
جلال رضایی نور؛ نرگس آقاخانی؛ عبدالصمد کرامت فر
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه