ناشر: پدیده ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
اسمیت ؛ سعید سلطانعلی؛ ون نس؛ ساناز پورمند؛ ابوت
200,000
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
نوید بیز مارک؛ اسمیت ؛ ون نس؛ فاطمه انیسی؛ سعید سلطانعلی؛ ابوت
180,000
معماری خانه های درختی،خاکی،پدیده
علی خاکی؛ حسن فریدون زاده
250,000
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
سعید سلطانعلی؛ اسمیت ؛ عباس خاکپور؛ ون نس؛ ابوت
250,000
طراحی و شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی با Petro-SIM ، سلطانعلی ، پدیده
سید جاوید روئیائی؛ امین شفقت؛ سعید سلطانعلی
170,000
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
نوید بیزمارک؛ فاطمه انیسی؛ اسمیت ون نس؛ سعید سلطانعلی
150,000
سنتز مواد معدنی،ربانی،پدیده
محمدصادق ربانی؛ اولریخ شوبرت؛ علیرضا بدیعی؛ نیکولا هیوزینگ
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه