ناشر: مهکامه ، تهران
تعداد عنوان ها: 107
استراتژی بازاریابی بین الملل ، اعرابی،مهکامه
محمد اعرابی؛ نبی الله دهقان
92,000
استراتژیتولیدوعملیات،واترز ، اعرابی ، مهکامه
دونالد واترز؛ محمد اعرابی؛ امیر مصطفوی
107,000
آشنایی با سازمان های دولتی(رویکرد گردشگری)،ابراهیم پور،مهکامه
حبیب ابراهیم پور؛ ولی نعمتی؛ وکیل حیدری ساربان
105,000
آشنایی با موزه های ایران،یاوری،مهکامه
حسین یاوری؛ زینب رجبی
77,000
اصلاح ارضی و توسعه روستایی در ایران،اکبرپور،مهکامه
محمد اکبرپور؛ فرزاد میرزایی قلعه
95,000
اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری،لری بک،نکوئی صدری،مهکامه
لری برک؛ بهرام نکوئی صدری؛ تدکیبل ؛ فاطمه فهرست
165,000
اقتصاد مقاصد گردشگری،فن هوو،شفیعی،مهکامه
افسانه شفیعی؛ نوربرت فن هوو؛ مهراد کجوئیان
215,000
ایمنی و بهداشت در صنعت هتل داری،صلحی،مهکامه
محسن صلحی ایردموسی؛ محسن فرهادی؛ سمیرا گلرنگ
95,000
بخش بندی بازار گردشگری ، تاج زاده ، مهکامه
ابوالفضل تاج زاده؛ وحی مرزی؛ مژده دلفان آذری
95,000
برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه،ضرغام بروجنی،مهکامه
حمید ضرغام بروجنی؛ دیوید جی. تلفر؛ ریچارد شارپلی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه