ناشر: فروغ آزادی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 1
زمین شناسی فسفات های رسوبی ، اسلانسکی ، قاسمی
فرهاد ملک قاسمی؛ موریس اسلانسکی؛ وارطان مامیکونیان سیمونز
17,500