ناشر: علوم پویا ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
پاسخنامه و بررسی نکات طیف سنجی پیشرفته ، فیلد،علیپور،علوم پویا
فیلد ؛ اسکندر علیپور؛ لی؛ میلاد میرزاعلیخان؛ ماگیل
360,000
تشریح مسایل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید)سلز،اسکویی،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
90,000
طیف سنجی پیشرفته ، فیلد،علیپور،علوم پویا
فیلد ؛ اسکندر علیپور؛ لی؛ میلاد میرزاعلیخان؛ ماگیل
340,000
ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه ، واحدیان،علوم پویا
ابراهیم واحدیان؛ اس. دبلیو. نانلی
170,000