ناشر: نوآوران دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
235 مسئله حل شده در ریاضیات مهندسی ، دزفولی
هادی هدایتی دزفولی؛ دزفولی
45,000
اصول سیستم های کامپیوتری،تننباوم،گرمه ای،نوآ وران دانشگاهی،جهان جام جم
مهران گرمه ای؛ آندرو اس. تننباوم؛ غلامحسین رستمی؛ رضا اکبرزاده
250,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی 2 کری ، آشناگر،نوآوران دانشگاهی
علمدار آشناگر؛ علیرضا مرادی گنجی
48,000
خودآموز TCP/IP در 24 ساعت ، گرمه ای
مهران گرمه ای؛ رضا اکبرزاده
65,000
سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) ، بابائی
محمداسماعیل بابائی
50,000
شبکه برای همه ، گرمه ای
داگ لاو؛ مهران گرمه ای؛ صبا رهبر
65,000
شیمی آلی کری ج2،کری،مقدم کاخکی،و5،نوآوران دانشگاهی
محمود شریفی مقدم کاخکی؛ فرانسیس کری؛ کتایون مرجانی؛ قدسی محمدی زیارانی؛ مریم کلانتری؛
280,000
شیمی آلی کری ج3،کری،هاشمی،و5،نوآوران دانشگاهی
محمد محمودی هاشمی؛ فرانسیس کری؛ نصرت الله محمودی؛ رحیم حکمت شعار؛ سعید بلالایی؛ علی عزآبادی؛ منظربانو اثنی عشری
198,000