ناشر: دانشگاه مفید ، قم
تعداد عنوان ها: 5
بانکداری بدون ربا(از نظریه تا تجربه)،نظرپور،د.مفیدقم
محمدنقی نظرپور؛ عباس موسویان
195,000
داوری تجاری بین الملل تطبیقی ، حبیبی ، دا.مفید
محمد حبیبی مجنده؛ جولیان لو؛ لوکاس میستلیس؛ کرول
295,000