ناشر: دانشگاه مفید ، قم
تعداد عنوان ها: 4
بانکداری بدون ربا(از نظریه تا تجربه)،نظرپور،د.مفیدقم
محمدنقی نظرپور؛ عباس موسویان
195,000