ناشر: سروش ، تهران
تعداد عنوان ها: 33
نقشهای هندسی در هنر اسلامی ، رجب نیا ، سروش
مسعود رجب نیا؛ عصام السعید؛ عایشه پارمان
180,000
مبادی سواد بصری،داندیس،سپهر،سروش
دونیس ا.داندیس؛ مسعود سپهر
260,000
ترکیب بندی در عکاسی،هارالد مانته،سیار،سروش
پیروز سیار؛ هارالد مانته
240,000
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی
70,000
اقتصاد کلان،رودیگر،فیشر،تیزهوش تابان،سروش
محمد حسین تیزهوش تابان؛ رودیگر دورنبوش؛ استانلی فیشر
220,000
تحلیل پیام های رسانه ای،دانیل رایف،بروجردی علوی،سروش
مهدخت بروجردی علوی؛ دانیل رایف؛ استفن لیسی؛ فریدریک جی فیکو
60,000
بوطیقای معماری (آفرینش در معماری)ج2 ، آنتونیادس
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
100,000
شیوه تذهیب ، مجرد تاکستانی
اردشیر مجرد تاکستانی
60,000
قانون ، 8 جلدی ، ابوعلی سینا ، شرفکندی
شیخ الرئیس ابوعلی سینا؛ عبدالرحمن شرفکندی
750,000
هندسه ایرانی ، جذبی،سروش
سید علیرضا جذبی؛ ابوالوفاء محمدبن محمدالبوزجانی
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه