ناشر: چرتکه ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
پروژه ها و مدارهای حس گرهای الکترونیکی ، بانی شرکا
امیررضا بانی شرکا؛ فارست ام.میمز
86,000
راهنمای خواندن نقشه های الکترونیکی،روح الهی،چرتکه
رابرت. ج. تریستر؛ اسماعیل روح الهی؛ آنا. ل. لیسک
69,000
لحیم کاری ، بریث بریندلی ، هنربخش ، چرتکه
سروین هنر بخش؛ کیث بریندلی
43,000
تور آموزشی الکترونیک ، سینگمین ، هنربخش ، چرتکه
سروین هنربخش؛ آندرو سینگمن
148,000
آشتی با الکترونیک ، کیث بریندلی ، هنربخش ، چرتکه
شروین هنر بخش؛ کیث بریندلی
124,000
رسم فنی برق ، رضایی، چرتکه
علیرضا رضایی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه