ناشر: فرزین ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
تاکتیک در شطرنج ویرایش 2 ، مقدم
عزیزالله صالحی مقدم
13,000
چگونه وسط بازی خود را بهبود بخشیم ، کینزمن ، تقی خانی
امیرعلی تقی خانی؛ آندرو کینزمن
25,000
مهارت آخر بازی خود را بیازمایید ، اسپیلمن ، جهرمی
اسدالله امینی جهرمی؛ جان اسپیلمن؛ آگوست لیف شیتس؛ شاهرخ کلجاهی
27,000