ناشر: فرزین ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
مهارت آخر بازی خود را بیازمایید ، اسپیلمن ، جهرمی
جان اسپیلمن؛ اسدالله امینی جهرمی؛ آگوست لیف شیتس؛ شاهرخ کلجاهی
27,000
چگونه وسط بازی خود را بهبود بخشیم ، کینزمن ، تقی خانی
امیرعلی تقی خانی؛ آندرو کینزمن
25,000