ناشر: ادیبان ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی،لواسانی،ادیبان
حسین حسینی لواسانی؛ مهدی پروینی
150,000
مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ مازیار سلامت
140,000