ناشر: آوای ظهور ، تهران
تعداد عنوان ها: 81
آزمون های کاربردی فوتبال ، مرادیان،آوای ظهور
کیوان مرادیان؛ فرشید آقابیگی؛ اسماعیل زنگنه
30,000
استادیوم(راهنمای طراحی و توسعه)،رضوی،آوای ظهور
محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ حسین منفرد؛ عبدالله مصلحی
310,000
استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن رشته های ورزشی،طاهری،آوای ظهور
حمیدرضا طاهری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ کورش نانکلی
45,000
اصول تمرینات با وزنه برای مردان و زنان،پیرانی،آوای ظهور
حسین پیرانی؛ تامس دوین فائی؛ احسان امیری؛ سیامک امیریان
150,000
اصول سازمان و مدیریت ورزشی،تجاری،آوای ظهور
فرشاد تجاری؛ مونا رضایی
85,000
آموزش مهارت های مقدماتی شنا،رحتمی،آوای ظهور
الناز بیزمارک؛ مهرداد رحمتی
22,000
بازاریابی جهانگردی و گردشگری،جاهدی کورعباسلو،آوای ظهور
حمید جاهدی کورعباسلو؛ داود جاهدی کورعباسلو؛ فاطمه ترابی
310,000
بازی در اوایل کودکی،فیض آبادی،آوای ظهور
شریعتی فیض آبادی؛ شادان محمدپور
120,000
برنامه ریزی توسعه جهانگردی و اقتصاد،شیردل،آوای ظهور
جمید جاهدی کورعباسلو؛ طاهره شیردل؛ لطف اله بهرامی مهر
230,000
بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش ، بلوم فیلد،ارشم،آوای ظهور
جی بلوم فیلد؛ سعید ارشم؛ تی آر آکلند؛ بی سی الیوت
125,000
تمرینات قدرتی جوانان ، مرادی،آوای ظهور
فیگن بام؛ فردین مرادی؛ عابدین مرادی؛ وستکت
90,000
تمرینات نوین فوتبال ، اقبالی،آوای ظهور
مسعود اقبالی؛ مایکل جی . ماتکوویچ؛ جیسون دیویس
55,000
تمرینات ورزشی بری رها شدن از درد شانه ، میرزایی ، آوای ظهور
سعید میرزایی؛ محمد فشی؛ کامران شاهین
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه