ناشر: دانیال ، تبریز
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای عملی برای مطالعات سیالات درگیر،شفرد،سیمونز،تبریز
وارطان سیمونز؛ ت. ج. شفرد؛ آ. ه. رنکین؛ د. ه. م. آلدرتون
35,000
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویراست 7 ، جانستون ، موتابی
رامین وفایی پورسرخابی؛ فردیناند پی . بی یر؛ هدایت موتابی؛ ای راسل جانستون
60,000