ناشر: اندیشه سرا ، تهران
تعداد عنوان ها: 119
الاستیسیته،مساله ها و نکته ها،کلالی،اندیشه سرا
امیر تیمورکلالی؛ سیدعلی ندمائی
80,000
برنامه ریزی در مدیریت بحران،گیوه چی،اندیشه سرا
سعید گیوه چی؛ صابر هنرمند راد
100,000
بیوسنسورها،رمضانی،اندیشه سرا
بانسی مالهوترا؛ فاطمه رمضانی؛ عاطفه پایز؛ آنتونی ترنر؛ معظمه رمضانی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه