ناشر: دانشگاه کردستان
تعداد عنوان ها: 10
شیمی آلی جلد1 ، ویرایش8 ، آشوری ، د.کردستان
اکرم آشوری؛ سعدی صمدی
450,000
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی،مونتگمری،اسماعیل زاده،د.کردستان،د.خوارزمی
نبز اسماعیل زاده؛ داگلاس مونتگمری؛ الیزابت پک؛ جافری وینینگ
420,000
معماری اطلاعات:راهنمای فرآیند طراحی وب،کریستینا،حسینی،د.کردستان
مهدی حسینی؛ کریستینا ودکه؛ آستین گولا؛ شعله ارسطوپور؛ شهین رحیمی
250,000
زیست شناسی و فن آوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها، رمضانیان
محمود کوشش صبا؛ دانیل والرو؛ اصغر رمضانیان
200,000
ترکیبات طبیعی(زیست شناسی،شیمی و بیوتکنولوژی ترکیبات گیاهی)،راسل،حیدری زاده،د.کردستان
باب بی.بیوکنن؛ مسعودحیدری زاده؛ راسل ال.جونز؛ ویلهلم گرویسم
90,000
بلورشناسی هندسی و خواص نوری بلورها،وزیری،د.تربیت معلم
حسین معین وزیری؛ حسین عزیزی؛ حسینعلی الهی مهر
18,500