ناشر: دانشگاه کردستان
تعداد عنوان ها: 10
آزمایش های مصالح ساختمانی ، نیاعمران،د.کردستان
محمد اسماعیل نیاعمران؛ زانیار میرزایی
30,000
بلورشناسی هندسی و خواص نوری بلورها،وزیری،د.تربیت معلم
حسین معین وزیری؛ حسین عزیزی؛ حسینعلی الهی مهر
18,500
ترکیبات طبیعی(زیست شناسی،شیمی و بیوتکنولوژی ترکیبات گیاهی)،راسل،حیدری زاده،د.کردستان
مسعودحیدری زاده؛ باب بی.بیوکنن؛ راسل ال.جونز؛ ویلهلم گرویسم
90,000
زیست شناسی و فن آوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها، رمضانیان
محمود کوشش صبا؛ دانیل والرو؛ اصغر رمضانیان
200,000
معماری اطلاعات:راهنمای فرآیند طراحی وب،کریستینا،حسینی،د.کردستان
کریستینا ودکه؛ مهدی حسینی؛ آستین گولا؛ شعله ارسطوپور؛ شهین رحیمی
250,000
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی،مونتگمری،اسماعیل زاده،د.کردستان،د.خوارزمی
نبز اسماعیل زاده؛ داگلاس مونتگمری؛ الیزابت پک؛ جافری وینینگ
350,000