ناشر: دانشگاه کردستان
تعداد عنوان ها: 9
شیمی آلی جلد1 ، ویرایش8 ، آشوری ، د.کردستان
اکرم آشوری؛ سعدی صمدی
450,000
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی،مونتگمری،اسماعیل زاده،د.کردستان،د.خوارزمی
داگلاس مونتگمری؛ نبز اسماعیل زاده؛ الیزابت پک؛ جافری وینینگ
420,000
معماری اطلاعات:راهنمای فرآیند طراحی وب،کریستینا،حسینی،د.کردستان
کریستینا ودکه؛ مهدی حسینی؛ شعله ارسطوپور؛ آستین گولا؛ شهین رحیمی
250,000
زیست شناسی و فن آوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها، رمضانیان
محمود کوشش صبا؛ دانیل والرو؛ اصغر رمضانیان
200,000
بلورشناسی هندسی و خواص نوری بلورها،وزیری،د.تربیت معلم
حسین معین وزیری؛ حسین عزیزی؛ حسینعلی الهی مهر
18,500