ناشر: آراد کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
درسهایی برای دانشجویان معماری ، میرهاشمی،آرادکتاب
بهمن میرهاشمی؛ هرمن هرتزبرگر؛ بهروز خباز بهشتی
85,000
راهنمای فارسی عمومی فتوحی ، کتابچی ، آرادکتاب
منصور کتابچی و مینو کتابچی
140,000
راهنمای مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ج2 ، دسور،آراد
پوریا رمضی؛ بابک شعیبی؛ سینا اسدالهی
215,000
شهر خلاق:الگویی نوین برای توسعه دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری،مشکینی،آراد
ابوالفضل مشکینی؛ حسین حاتمی نژاد؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
200,000
مبانی فیبرهای نوری پلاستیکی،یاسوهیرو،اسمعیلی سراجی،موج
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ یاسوهیرو کوئیکه
185,000