ناشر: نیکوروش ، یزدخرید
تعداد عنوان ها: 17
طراحی یک نظام کارآمد پرداخت در ازای عملکرد ، میرحسینی زواره
مهدی میرحسینی زواره؛ هیات حمایت از نظام های شایسته سالاری؛ حسین پهلوانیان
30,000
یک قرن دگرگونی (ج1) ، منشادی
مهدی دهقان منشادی؛ لیلاالسادات هاشمی باجگانی
70,000
مدیریت ارزش،همیلتون،کشورشاهی،نیکوروش یزد
محمدکاظم کشورشاهی؛ آلبرت همیلتون؛ محمدرضا رضایی نژاد؛ مهدی تقوی
170,000
مدیریت راهبردی در سازمان های کوچک و متوسط ، پهلوانیان
حسین پهلوانیان؛ غلامعلی مقصودبیگی نژاد
28,000
مدیریت منابع انسانی ج2،آرمسترانگ،پهلوانیان،نیکوروش یزد
حسین پهلوانیان؛ میشل آرمسترانگ؛ سیدمهدی میرحسینی زواره؛ جمشید کمایی
110,000
نگاهی جامع بر ابعاد تجارت الکترونیک،کشورشاهی،نیکوروش یزد
محمدکاظم کشورشاهی؛ محمدرضا رضایی نژاد؛ مهدی تقوی؛ امیرحسین رضایی نژاد
70,000