ناشر: دانشگاه آزاد ، یزد
تعداد عنوان ها: 35
آجرچینی و اجرای ساختمان ، ابراهیمی
کاظم ابراهیمی؛ کاظم یاوری نسب
18,000
آزمایشگاه میکروب شناسی جلد1 ، کرمانشاهی،د.یزد
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محمدجواد کاظمی؛ مرضیه طاهرزاده
70,000
آموزش گام به گام شبکه های کامیپوتری ، گندمی
ابوالفضل گندمی؛ فضل الله ادیب نیا؛ حیدر قاسم زاده
45,000
آیین پژوهش های ادبی ، صادق زاده
محمود صادق زاده
35,000
بافندگی ، تفتی
محمدرضا سیدمیر؛ کاستلی اسلاویر؛ مایتا سیگریسی؛ حمیدرضا گلشن تفتی
20,000
بافندگی حلقوی تاری اصول مهندسی و روشهای تولید ، یزدانشناس
محمداسماعیل یزدانشناس؛ مهدی سروش؛ رامین جلادت
40,000
خواستن و برخاستن ، زمانی
علیرضا زمانی
30,000
روشهای تولیدی منسوجات بی بافت ، شهوازیان،د.یزد
محمد شهوازیان؛ وحید محمدی
40,000
فیزیک پیش دانشگاهی ، پورهاشمی
محمد پورهاشمی؛ حمیدرضا قانع
32,000
فیزیک مواد نساجی (الیاف و نخ و پارچه) ، عبقری
محمداسماعیل یزدانشناس؛ رامین عبقری
12,000
ماشینهای رنگرزی ، ورث ، جلیلی
محمد میرجلیلی؛ داک ورث
15,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه