ناشر: بسیج دانشجویی خواجه نصیر
تعداد عنوان ها: 28
ارتعاشات مکانیکی ، باقری،بسیج خواجه نصیر
احمد محمدپناه؛ مرتضی باقری
80,000
بررسی سیستم های قدرت،افشارنیا،بسیج خواجه نصیر
سعید افشارنیا؛ حسین حسینی
300,000
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ، ابراهیمی مقدم،بسیج خواجه نصیر
محسین ابراهیمی مقدم؛ آذرخش کی پور؛ امیر حسین عبدی
195,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه