ناشر: فکر خلاق نوین ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
تشریح مسائل فیزیک دانشگاهی ج3:الکتریسیته و مغناطیس،زیمانسکی،اسکویی،فکرخلاق نوین
اسعد اسکویی؛ سرز ؛ قاسم اسکویی؛ زیمانسکی ؛ هیونانگ؛ فریدمن
100,000
تشریح مقدمه ای بر انتقال گرما اینکروپرا ، رضایی نیا
محمد رضایی نیا؛ آرش حشمت دهکردی
36,500