ناشر: مرزدانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 138
راهنمای کاربردی داروهای دامپزشکی ، ترکمن
احمدرضا الهیارترکمن؛ خشایار افشارپاد
800,000
اصول و راهنمای واکسیناسیون دام های کوچک و پرندگان ، براتی
محمداسمعیل براتی؛ خشایار افشارپاد
200,000
خاک دیاتومه ، زارع ، مرزدانش
فرشید شخصی زارع
250,000
حیوانات خانگی ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
اصول پایه و کاربردی تربیت و نگهداری سگ ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
150,000
راهنمای پرورش و نگهداری اسب(همراه اطلس رنگی)،جوادی،مرزدانش
محمدمهدی حاجی سید جوادی؛ محمدعلی حاجی سید جوادی
200,000
اورژانس سگ ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
150,000
مقدمه ای بر جانورشناسی ، میراب بالو ، مرزدانش
مجید میراب بالو؛ حمید حسینیان خوشرو
180,000
راهنمای کاربردی داروهای سگ سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
راهنمای بهداشت پرورش و نگهداری ماهیان زینتی ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیار ترکمن؛ علی اکبر افتخاری؛ محمد رهنمافر؛ پویش مهرآسا
250,000
مروری بر بیماریهای طیور ، افتخاری ، مرزدانش
علی اکبر افتخاری؛ احمدرضا الهیارترکمن؛ محمد رهنمافر؛ عرفان افتخاری
250,000
فرآوری و مدیریت کیفیت شیر ، معین ، مرزدانش
یوسف مولائی معین؛ سی دیت و همکاران
300,000
راهنمای کاربردی داروهای گربه سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
راهنمای علائم بالینی و آزمایشگاهی در دام و طیور ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ علی اکبر افتخار؛ محمد رهنمافر
170,000
حشره شناسی و دفع آفات،میراب بالو،مرزدانش
مجید میراب بالو؛ حمیدرضا پوریان؛ شهرام پیشه ور
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه