ناشر: مرزدانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 133
اصول و راهنمای واکسیناسیون دام های کوچک و پرندگان ، براتی
محمداسمعیل براتی؛ خشایار افشارپاد
250,000
راهنمای پرورش و نگهداری اسب(همراه اطلس رنگی)،جوادی،مرزدانش
محمدمهدی حاجی سید جوادی؛ محمدعلی حاجی سید جوادی
250,000
راهنمای کاربردی داروهای دامپزشکی ، ترکمن
احمدرضا الهیارترکمن؛ خشایار افشارپاد
800,000
حیوانات خانگی ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
خاک دیاتومه ، زارع ، مرزدانش
فرشید شخصی زارع
250,000
راهنمای بهداشت پرورش و نگهداری ماهیان زینتی ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیار ترکمن؛ علی اکبر افتخاری؛ محمد رهنمافر؛ پویش مهرآسا
250,000
راهنمای کاربردی داروهای گربه سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
راهنمای کاربردی داروهای سگ سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
راهنمای علائم بالینی و آزمایشگاهی در دام و طیور ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ علی اکبر افتخار؛ محمد رهنمافر
170,000
مروری بر آنفلونزای طیور ، کاشانی فرد ، مرزدانش
بهزاد کاشانی فرد؛ احمدرضا الهیارترکمن
70,000
مروری بر بیماریهای طیور ، افتخاری ، مرزدانش
علی اکبر افتخاری؛ احمدرضا الهیارترکمن؛ محمد رهنمافر؛ عرفان افتخاری
250,000
اورژانس سگ ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
150,000
فرآوری و مدیریت کیفیت شیر ، معین ، مرزدانش
سی دیت و همکاران؛ یوسف مولائی معین
300,000
مقدمه ای بر جانورشناسی ، میراب بالو ، مرزدانش
مجید میراب بالو؛ حمید حسینیان خوشرو
180,000
بیماری های قابل انتقال از حیوانات خانگی به انسان ، گنجعلی ، مرز دانش
هادی گنجعلی؛ اسکات؛ فولفرد؛ بشرا الیاسی؛ سامان سلمانی؛ عرفان صادقی مبارکه؛ مجتبی غلامیان
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه