ناشر: مرزدانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 138
اصول و راهنمای واکسیناسیون دام های کوچک و پرندگان ، براتی
محمداسمعیل براتی؛ خشایار افشارپاد
200,000
راهنمای کاربردی داروهای دامپزشکی ، ترکمن
احمدرضا الهیارترکمن؛ خشایار افشارپاد
800,000
راهنمای پرورش و نگهداری اسب(همراه اطلس رنگی)،جوادی،مرزدانش
محمدمهدی حاجی سید جوادی؛ محمدعلی حاجی سید جوادی
200,000
حیوانات خانگی ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
خاک دیاتومه ، زارع ، مرزدانش
فرشید شخصی زارع
250,000
اصول پایه و کاربردی تربیت و نگهداری سگ ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
150,000
اورژانس سگ ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
150,000
بیماری های قابل انتقال از حیوانات خانگی به انسان ، گنجعلی ، مرز دانش
هادی گنجعلی؛ اسکات؛ فولفرد؛ بشرا الیاسی؛ سامان سلمانی؛ عرفان صادقی مبارکه؛ مجتبی غلامیان
200,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
مهدی حیدری؛ نیک رابینسون؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
300,000
مروری بر بیماریهای طیور ، افتخاری ، مرزدانش
علی اکبر افتخاری؛ احمدرضا الهیارترکمن؛ محمد رهنمافر؛ عرفان افتخاری
250,000
راهنمای علائم بالینی و آزمایشگاهی در دام و طیور ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ علی اکبر افتخار؛ محمد رهنمافر
170,000
راهنمای کاربردی داروهای سگ سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
راهنمای بهداشت پرورش و نگهداری ماهیان زینتی ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیار ترکمن؛ علی اکبر افتخاری؛ محمد رهنمافر؛ پویش مهرآسا
250,000
فرآوری و مدیریت کیفیت شیر ، معین ، مرزدانش
یوسف مولائی معین؛ سی دیت و همکاران
300,000
راهنمای کاربردی داروهای گربه سانان ، ترکمن ، مرزدانش
احمدرضا الهیارترکمن؛ محمدحسین زارعیان؛ محمد جعفرقلی
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه