ناشر: فرازاندیش سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
آیین نامه زلزله 2800، و 92-91، ترکاشوند
ترکاشوند با همکاری اردشیر
80,000
مدیریت محصول گندم آبی ، راوسون ، فرادانه
محمد پیشدار فرادانه؛ هوارد ام. راوسون؛ هلن گومز مکفرسون؛ احمد کلانتر احمدی؛ عبدالمجید فرهادناتو
30,000