ناشر: زعیم ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
تقارن مولکولی و نظریه گروه ، وینسنت ، رضایی
بهروز رضایی؛ آلن وینسنت
15,000
واژگان کالبدشناسی(فارسی-انگلیسی)،مروتی شریف آبادی،زعیم
مجید مروتی شریف آباد؛ الهام صالحی
90,000