ناشر: همام ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 11
اسکیس پرسپکتیو ، واکر ، عدیلی،همام اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ تئودور دی. واکر
165,000
آسمان خراشها ،آنتونینو ترنووا،عدیلی،همام
امیر اعلاء عدیلی؛ آنتونینو ترنووا
450,000
پل رودولف ، ترسیمات معماری ، رودولف ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ پل رودولف
220,000
ترسیماتپلانوبرش،همام ، عدیلی
توماس سی. وانگ؛ امیر علا عدیلی
55,000
تکنیکهای راندو در معماری، عدیلی،و جدید،همام اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو . لین؛ آسلا
195,000
راندو ، ترسیم و پرسپکتیو ج2، عدیلی ، همام
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو . لین؛ آسلا
75,000
زاها حدید ، بناها و پروژه ها 1983-2004، عدیلی ،همام اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ انتشارات ال کروکیوز
270,000
لوگوهای جدید ج1،عدیلی،همام
عدیلی ؛ انتشارات پیج وان
250,000
معماری قرن بیستم آمریکا،همام
امیراعلا عدیلی؛ سیدنی لبلنک؛ حسین حافظ القرآنی
95,000
مناظر خیابانی شهر (کتاب کار برای طراحان) ، گیبونز ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ جوانا گیبونز؛ برنارد اوبرهولزر
65,000