ناشر: سپاهان ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
دینامیک ویرایش 5 ، مریام
سعید محجوب مقدس؛ جی . ال . مریام؛ ال . جی . کریگ
80,000
متمم ماشینهای الکتریکی ج 1 پ . س . سن ، اردبیلی
حبیب الله رواقی اردبیلی؛ هلمان آذیش؛ پیمان منصور حسینی
40,000