ناشر: امید انقلاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 81
حل مبانی مکانیک سیالات پیشرفته،کوری،و3،کشوری،امیدانقلاب
محمدعلی کشوری؛ ایان جی.کوری؛ سعید فروتنی
200,000
مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
آرتور بروسی؛ ناصر کردانی؛ محمد نامداریان؛ ریچارد اشمیت؛ مهدی معارف دوست؛ شهاب الدین امیدیان
650,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک،مریام،قاسمی،و7،علوم پویا
مهدی قاسمی؛ جی.ال.مریام ؛ جواد شهبازی کرمی؛ ال.جی.کریگ ؛ حامد رهگذر؛ احمد شفیعی
270,000
مبانی مکانیک سیالات پیشرفته، و3، کوری،قاسمی،امیدانقلاب
امیر قاسمی توران پشتی؛ ایان جی. کوری؛ مهدی قاسمی
300,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان،وینتربون،اسمعیل پور،و2،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ دی.ای.وینتربون ؛ محمد نامداریان؛ علی توران؛ علیرضا زارع نژاد اشکذری
330,000
حل مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
هالیدی ؛ قاسم اسکویی؛ مرتضی نوری؛ رزنیک؛ واکر؛ فائزه اسکویی؛ اسعدکوهی
380,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
150,000
تحلیل و تشریح مسائل مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
مهدی معارف دوست؛ آرتور بروشی؛ ناصر کردانی؛ ریچارد اسمیت؛ شهاب الدین امیدیان؛ محمد نامداریان
300,000
تشریح مسائل روش های ریاضی در فیزیک ج2،آرفکن،و6،اسکویی،علوم پویا
قامس اسکویی؛ جوج بی.آرفکن؛ هانس جی.وبر؛ اسعد کوهی؛ فائزه اسکویی
270,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
هالیدی ؛ قاسم اسکویی؛ مرتضی نور؛ رزنیک ؛ فائزه اسکویی؛ واکر ؛ اسعد کوهی
90,000
فیزیک عمومی،نوری،اسکویی،امیدانقلاب
مرتضی نوری؛ قاسم قربانی رستم؛ قاسم اسکویی؛ عبدالعالی مقدم سرای
60,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبرمجرد،هراشتاین،سعیدی،امیدانقلاب
بابک سعیدی؛ آی. ان. هراشتاین؛ صفی شاهی فرد
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه