ناشر: امید انقلاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
انتقال حرارت هدایت،آرپاچی،قاسمی،امیدانقلاب
مهدی قاسمی؛ ودات اس.آرپاچی؛ میثم امینی
340,000
تحلیل و تشریح آشنایی با نسبیت خاص،رزنیک،اسکویی،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ رابرت رزنیک؛ فائزه اسکویی
65,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک،مریام،قاسمی،و7،علوم پویا
جی.ال.مریام ؛ مهدی قاسمی؛ جواد شهبازی کرمی؛ ال.جی.کریگ ؛ حامد رهگذر؛ احمد شفیعی
270,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبرمجرد،هراشتاین،سعیدی،امیدانقلاب
بابک سعیدی؛ آی. ان. هراشتاین؛ صفی شاهی فرد
250,000
تحلیل و تشریح مسائل انتقال حرارت تشعشع،سیگال،هاول،اسمعیل پور،و3،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ رابرت سیگال؛ جان آر.هاول؛ مصطفی احمدی؛ محمد نامداریان
150,000
تحلیل و تشریح مسائل مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
آرتور بروشی؛ مهدی معارف دوست؛ ناصر کردانی؛ ریچارد اسمیت؛ شهاب الدین امیدیان؛ محمد نامداریان
300,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان،وینتربون،اسمعیل پور،و2،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ دی.ای.وینتربون ؛ محمد نامداریان؛ علی توران؛ علیرضا زارع نژاد اشکذری
300,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی1،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی
75,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
85,000
تشریح کامل مسایل حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی - دیتمن ، اسکویی،امید
قاسم اسکویی؛ اله مطهری فر؛ فائزه اسکویی
100,000
تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتمی مدرن،ساکورایی،اسکویی،امیدانقلاب
جی.جی.ساکورایی ؛ قاسم اسکویی؛ الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
150,000
تشریح مسایل تحلیل سازه ها ج2 طاحونی،طهموریان،امیدانقلاب
فرزانه طهموریان؛ سعید نعمتی؛ امیر عطار عباسی
150,000
تشریح مسایل مکانیک سایمون،جباریها،امیدانقلاب
الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه