ناشر: ندای سبزشمال ، لاهیجان
تعداد عنوان ها: 17
جبر خطی پیشرفته،کارل میر،عسکری پور لاهیجی،ندای سبز شمال
محمدرضا عسکری پور لاهیجی؛ کارل.دی.میر ؛ وحید صمدپور؛ حسن پنج مینی؛ حمید عباسقلیان
500,000
بادام زمینی،وکیلی،صادقی،ندای سبزشمال
دانش وکیلی؛ مصطفی صادقی
50,000
ریاضیات عمومی1،گلسفید،آزماینده،ندای سبزشمال
فاطمه غلامی گلسفید؛ ام حبیبه آزماینده
95,000
آمار و احتمال کاربردی ، نژاد فهیم
میرمظفر فلاح چای؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم
35,000
تحلیل مهندسی مدارهای الکترونیک ، ابراهیمیان
رحمان موسی سروش؛ مجید ابراهیمیان؛ عزیزاله یوسفی سالکده
35,000
نیمه هادیها و عناصر بکار رفته در الکترونیک ، سالکده
عزیزالله یوسفی سالکده؛ رحمن موسی سروش؛ مجید ابراهیمیان
18,000
کشت گلخانه ای موز ، بیدریغ
سیروس بیدریغ
12,000