ناشر: ندای سبزشمال ، لاهیجان
تعداد عنوان ها: 18
آمار و احتمال کاربردی ، نژاد فهیم
میرمظفر فلاح چای؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم
35,000
بادام زمینی،وکیلی،صادقی،ندای سبزشمال
دانش وکیلی؛ مصطفی صادقی
50,000
تحلیل مهندسی مدارهای الکترونیک ، ابراهیمیان
رحمان موسی سروش؛ مجید ابراهیمیان؛ عزیزاله یوسفی سالکده
35,000
جبر خطی پیشرفته،کارل میر،عسکری پور لاهیجی،ندای سبز شمال
محمدرضا عسکری پور لاهیجی؛ کارل.دی.میر ؛ وحید صمدپور؛ حسن پنج مینی؛ حمید عباسقلیان
500,000
ریاضیات عمومی 1 ، گلسفید
فاطمه غلامی گلسفید؛ ام حبیبه آزماینده
95,000
راهنمای آزمایشگاهی میکروبیولوژی مواد غذایی،کارولین،لاهیجانی
محمد مهدی الهی لاهیجانی؛ کارولین کارلستروم؛ عباس حسینی لرکانی؛ احمد. ای. یوسف؛ محمدرضا رضایی تلابن؛ زهرا حیدری چهارده
90,000
کشت گلخانه ای موز ، بیدریغ
سیروس بیدریغ
12,000
نیمه هادیها و عناصر بکار رفته در الکترونیک ، سالکده
عزیزالله یوسفی سالکده؛ رحمن موسی سروش؛ مجید ابراهیمیان
18,000