ناشر: پژوهشگران نشر دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
بهینه سازی برپایه الگوریتم های فرا ابتکاری،صفوی،پژوهشگران دانشگاهی
علی اکبر صفوی؛ نرگس پورجعفریان؛ علی صفوی
135,000
تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک2،آرفکن،اسکویی،پژوهشگران
قاسم اسکویی؛ جورج آرفکن؛ حامد جباریها
140,000
تشریح کامل مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک (جلد اول) ویرایش7 ، پوستی
بهرام پوستی؛ فردیناند پی بیر؛ ای راسل جانستون؛ ویلیام ای کلارن
74,500
تشریح مسائل فیزیک کوانتمی،گاسیوروویچ،اسکویی،و3،نشردانشگاهی
قاسم جنابی اسکویی؛ گاسیوروویچ ؛ الهه مطهری فر
250,000
چیدمان صحنه ، زندی
میثم زندی
43,500
شرح و درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی،زانوسی،و3،پژوهشگران دانشگاهی
مهدی پاشا زانوسی؛ حسین کفاش حق پرست؛ حمید ملکی زاده
295,000
مبلمان شهری مسائل و چالش ها،نظریان،نشردانشگاهی
اصغر نظریان؛ کاوه زال نژاد؛ شهروز ایرانی
215,000
معرفی هفت معمار ، شلمانی،نشردانشگاهی
محمدحسین احمدی شلمانی
165,000