ناشر: صنایع هوا و فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 31
فرستنده های لامپی مایکروویو،سیوان،مرزونی،هوافضا
ال سیوان؛ مجیدابدی مرزونی؛ حسن امینی؛ علی خمسه
450,000
محاسبه و طراحی سیستم جدایش موشک،مجیدی،هوا فضا
فرجام مجیدی؛ علیرضا طلئعی
350,000
دینامیک سازه و آیروالاستیسیته،هاوجز،موسی زاده،هوافضا
حمید موسی زاده؛ دووی هاوجز؛ قربانعلی موسوی؛ آلوین پییرس؛ بهزاد قدیری دهکردی
250,000
سازماندهی تحقیق و توسعه:ارزیابی تجربه های برتر،پرادوش،به آذین،هوافضا
پرادوش نات؛ فرید به آذین؛ ن.مرینالین ؛ جهانگیر جدی
120,000
جنگ الکترونیک در الکترواپتیک،آدامی،آذربر،هوافضا
علی آذربر؛ david adamy؛ علیرضا جزی زاده کریمی
130,000
جنگ الکترونیک در مخابرات،آذربر،هوا فضا
علی آذربر؛ علیرضا جزی زاده کریمی
130,000
طراحی و عملکرد هواپیما (ملاحظات اولیه) جلد 1 ، عمارتی
جان دیوید اندرسون؛ احمد عمارتی
38,000
طراحی و عملکرد هواپیما (عملکرد) جلد 2 ، عمارتی
احمد عمارتی؛ جان دیوید اندرسون
40,000
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
احمد جمالی؛ والاس جی. هوپ؛ رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ امید قاری
30,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
حجت الله آدمی؛ خورشید حمید زاده
78,000
اکچویتورهای هیدرولیکی سامانه های هدایت ، نجفی،صنایع هوا فضا
محمود نجفی؛ نیکلای سر گویچ گامینین؛ حسین قاسم نژاد؛ محمدسیفی شریف آبادی
45,000
آیرودینامیک ماوراء صوت لزج ج2،اندرسون،عمارتی،هوا فضا
احمد عمارتی؛ جان دیوید اندرسون
29,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه