ناشر: صنایع هوا و فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 38
آیرودینامیک (اصول بنیادین) ج 1 ، اندرسن ، عمارتی
جان دیوید اندرسن؛ احمد عمارتی
42,000
آیرودینامیک ماوراء صوت لزج ج2،اندرسون،عمارتی،هوا فضا
احمد عمارتی؛ جان دیوید اندرسون
29,000
اکچویتورهای هیدرولیکی سامانه های هدایت ، نجفی،صنایع هوا فضا
محمود نجفی؛ نیکلای سر گویچ گامینین؛ حسین قاسم نژاد؛ محمدسیفی شریف آبادی
45,000
جنگ الکترونیک در الکترواپتیک،آدامی،آذربر،هوافضا
علی آذربر؛ david adamy؛ علیرضا جزی زاده کریمی
130,000
جنگ الکترونیک در مخابرات،آذربر،هوا فضا
علی آذربر؛ علیرضا جزی زاده کریمی
130,000
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
احمد جمالی؛ والاس جی. هوپ؛ رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ امید قاری
30,000
دینامیک سازه و آیروالاستیسیته،هاوجز،موسی زاده،هوافضا
دووی هاوجز؛ حمید موسی زاده؛ قربانعلی موسوی؛ آلوین پییرس؛ بهزاد قدیری دهکردی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه