ناشر: دانشگاه ایلام
تعداد عنوان ها: 3
اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی،زرین کاویانی،د.ایلام
کیانوش زرین کاویانی؛ جواد چراغی؛ زهرا بیرانوند
230,000
تولید میوه های معتدله و نیمه گرمسیری،لونی،سیاری،د.ایلام
محمد سیاری؛ دیوید جکسون؛ نورمن لونی؛ میشل مولی؛ بانکر؛ گراهام تایل
80,000