ناشر: جهش ، تهران
تعداد عنوان ها: 92
ادبیات فارسی (عمومی) ، نوش آبادی
ماشاء الله سخنی نوش آبادی
53,000
ارشدآمار و روش تحقیق:روان شناسی و علوم تربیتی، شاوون،جهش
امین حسینی شاوون؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی
86,000
استاتیک ، سلطانی،جهش
علیرضا سلطانی
84,000
اصول و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در صنایع نفت و گاز ، اخوت
ناصر ثقه الاسلامی؛ هجیر کریمی؛ احمد اخوت
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه