ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران
تعداد عنوان ها: 73
افکار عمومی،پرایس،رستمی،،مطالعات راهبردی
وینسنت پرایس؛ علی رستمی؛ الهام میرتهامی
30,000
امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل،برنت،دهقانی فیروز آبادی،مطالعات راهبردی
برنت جی استیل؛ جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فرزاد رستمی؛ محمدعلی قاسمی
100,000
بحران،تعارض و بی ثباتی، برچر،صبحدل،مطالعات راهبردی
مایکل برچر؛ علی صبحدل؛ جاناتان ویلکنفند؛ پاتریک جیمز
35,000
برابری فرصت،رویمر،خضری،مطالعات راهبردی
محمد خضری؛ جان ای. رویمر
15,000
برقراری نظم و قانون پس از منازعه،جونز،قهرمان پور بناب،مطالعات راهبردی
عسگر قهرمان پور بناب؛ ست. جی. جونز و همکاران
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه