ناشر: علمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 62
اصول طراحی دستگاه ها ی بادی ، پینچز ، محتسبی
سعید محتسبی؛ برایان ج . کالیر؛ منصور بهروزی لار؛ مایکل ج . پینچز
21,000
اطلاعات عمومی سخن ، یداللهی
مهدی یداللهی
165,000
آموزش آرمیدگی پیشرونده ج2، یکرنگ صفاکار ،علمی
برنستین ؛ مجتبی یکرنگ صفاکار؛ کووک؛ استیونز
115,000
انسان شناسی فرهنگی،ثلاثی،علمی
محسن ثلاثی؛ دانیل ریتس؛ فرد پلاگ
185,000
پرسش هایی در باب زبان 2 ، جونا پولی ، گندمکار ،علمی
راحله گندمکار؛ دونا جونا پولی؛ ورالی -شون فلد
110,000
پیشگامان نظم فارسی ، دالوند ، علمی
یاسر دالوند؛ عباسعلی وفایی
185,000
پله پله تا ملاقات خدا،زرین کوب،علمی
عبدالحسین زرین کوب
50,000
جامعه شناسی شهری، صدیق سروستانی ، علمی
رحمت لله صدیق سروستانی
110,000
چراغ راه زندگی،احسانی کناری،علمی
قاسم احسانی کناری
650,000
حل مسائل ساختمان های گسسته ، نورانی ، علمی
فاطمه نورانی؛ مریم بازیار قمبوانی؛ زهره حبیبی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه