ناشر: علمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
طراحی بسته بندی موفقیت نام تجاری محصول از مفهوم تا قفسه ، شریف زاده
محمدرضا شریف زاده؛ کلیمچاک ؛ کریمی پور؛ پورعلی
475,000
لویی کان (متون اصلی ) ، رحیم زاده ، علمی
محمدرضا رحیم زاده؛ رابرت تومبلی؛ مهنام نجفی؛ سیده میترا هاشمی
375,000
مبادی العربیه ج4،الشرتونی،سرمدی،علمی
مجید سرمدی؛ رشید الشرتونی
290,000
فرهنگ نمادهای آیینی ، کوپر ، بهزادی ، علمی
رقیه بهزادی؛ جی.سی.کوپر
275,000
حل مسائل شیمی صنعتی 1 (پیام نور)، محمدپور، علمی
فاطمه محمدپور؛ مقداد محمدپور
105,000
سوسور نشانه ها 4، کرافت ، عبدالکریمی ، علمی
دیوید هلد کرافت؛ سپیده عبدالکریم
150,000
شکل گیری استراتژی در عمل ، جری جانسون ، رحمان سرشت ، علمی
جری جانسون؛ حسین رحمان سرشت؛ شهرام خلیل نژاد؛ آن لنگی؛ لیف ملین؛ ریچارد ویتینگتون
115,000
جامعه شناسی شهری، صدیق سروستانی ، علمی
رحمت لله صدیق سروستانی
110,000
راز کوروش بزرگ ، کرمی پور
کوروش کرمی پور
160,000
اطلاعات عمومی سخن ، یداللهی
مهدی یداللهی
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه